Fejlesztés
Az iskolaéretlenség szűrése az Állapot-és mozgásvizsgáló teszttel (ÁMV),
a TSMT-I, TSMT-II (Tervezett szenzomotoros tréning, egyéni és csoportos forma)

Diagnosztika

—Az állapot-és mozgásvizsgáló teszt ötéves korban  történő felvétele lehetővé teszi a sikeres iskolai beválással is összefüggő idegrendszeri funkciók éretlenségének korai kimutatását. A nagyrészt neuro-és szenzomotoros vizsgálatokat tartalmazó teszt  alkalmazása a preventív-korrektív pedagógiai szemlélet megerősítését is jelenti, és az idősebb, a tanulásban és/vagy az iskolai beilleszkedésben kevésbé sikeres diákok esetében segít megérteni az eltérő tanulás és/vagy viselkedés okait.
—Az általános iskolai tanulmányok megkezdése  a gyermekek 15-30%-ánál nem zavartalan. Az új környezet, a többnyire magas osztálylétszám, a 45 perces irányított tanórák folyamatos figyelmet, gyors beilleszkedési készséget, érett önkontrollt és feladattudatot, a széles körű befogadó és kifejező nyelvi készség mellett a gondolkozási folyamatok megfelelő szintjét, valamint a jól koordinált nagy– és finommozgások meglétét igénylik.
—A fenti  készségek és képességek részleges vagy kiterjedt hiányossága esetén beszélhetünk kevésbé sikeres iskolai beválásról:
 • tanulási zavarokról, 
 • figyelemzavarról,
 • beilleszkedési nehézségekről,
 • kialakulatlan feladattudatról
—
 • illetve hiperaktivitásról
—
 • Veszélyeztetettnek számít minden ötödik életévét betöltött olyan nagycsoportos, illetve logopédiai óvodába járó gyermek, akinél felismerhető az alacsony szintű/hibás mozgáskoordináció, az éretlen egyensúlyérzék, a szinte leállíthatatlan „mozgáséhség”, a ceruzahasználat éretlensége vagy hárítása, a finommozgások ügyetlensége és a rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelem.

Gyakori a bizonytalan testséma mellett a térbeli tájékozódás és a lateralitás hiányos ismerete is.

Egyéni szenzomotoros fejlesztés a TSMT I-módszer alkalmazásával

—A magyar statisztikák szerint a gyerekek 8-14%-a szorul rá a korai fejlesztésre, s fokozatosan nő a megkésett pszichomotoros, illetve beszédfejlődéssel, értelmi, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, felismert autista, valamint a szintén megsegítésre szoruló halmozottan hátrányos szociokultúrális környezetben felnövő gyermekek száma. E gyermekek idegrendszere másképp strukturálódik, s a motoros, pszichés-kognitív, illetve a szociális területen mutatott lemaradásaik, eltérő aktivitásuk hátterében nagyon gyakoriak a kéreg alatti szabályzási funkciók éretlenségei.

Csoportos szenzomotoros tréning

 • Ez a torna olyan gyakorlatokat használ fel, amely a gyermekek idegrendszerére van hatással, hiszen olyan érzékelési csatornákat ingerel, amely a gyermekek mozgásfejlődése során már meghatározó. Ilyen érzékelési csatorna például a vesztibuláris rendszer, amely az egyensúly, és a testhelyzetek érzékeléséért felelős.
 • A csoportok összetétele általában egy tünetcsoport köré alakul, hogy  homogén csoportot tudjunk kialakítani.
 • A foglalkozások 2-6 fős csoportokban történnek.
 • —A gyerekeket úgy válogatjuk össze a homogén csoportokhoz, hogy előzetes felmérésnek vetjük alá őket. Ezt a felmérést (az Állapot és mozgásvizsgálatot) 5 éves kortól tudjuk elvégezni. 5 nagy részterületet vizsgál:
—1. az idegrendszer,
—2. a mozgás,
—3. térbeli tájékozódás,
—4. taktilis terület,
—5. és a ritmusérzék vizsgálata történik meg.

Az iskolaéretlenség veszélye

Fennáll azoknál  a gyerekeknél, akik az 5. életévüket betöltötték, és az alábbi problémák felismerhetőek:

1, az alacsony szintű vagy hibás mozgáskoordináció
2, az éretlen egyensúlyérzék
3, szinte leállíthatatlan mozgáséhség
4, a rossz térbeli tájékozódás
5, a lateralitás hiányos ismerete
6, a nem tetsző feladat helyzetek feladása
7, a rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelem.
—A felmérés után, a tünetek alapján tudjuk kiválogatni a hasonló tünetekkel rendelkező gyermekeket, és tudjuk kialakítani a homogén csoportokat.
—Fontos megemlíteni a torna tervezett voltát, előre megtervezett, a csoportokra adaptált tornákat végzünk a gyermekekkel.

A tréningfejlesztés célja:

—
 • A tréning során személyre szóló edzésterv feladatait tanítjuk be egyéni foglalkozásokon belül, melyek újrastruktúrálják az idegrendszer szenzoros-integrációs csatornáit, ami a megkésett funkciók normalizációjához vezetnek. A feladatok direkt hatással vannak az egyensúly fejlődésére.

 • —A TSMT nemcsak mozgásbeli elmaradás esetén hatékony. A vesztibuláris rendszer kiterjedt agyi kapcsolatai révén indirekt úton hat az aktivitási szintre (alvás-ébrenlét), a magatartásra, a szociális érettségre, a figyelemre, a beszédre, emlékezetre, térbeli tájékozódásra, izomtónus kéreg alatti szabályozására, észlelési csatornákra, szemmozgásokra (fixálás, szem-kéz koordináció, célzó mozgás), egy– és többirányú figyelemre.
Ebből adódóan a TSMT ajánlható

minden eltérő vagy megkésett fejlődésmenetet mutató gyermek számára, mert jobb alapokat teremt a kognitív, beszéd- és viselkedésterápiák számára, a részképesség fejlesztéseknek.

Egészséges gyermekek esetén okosító tornaként,

Jobb szeretetkapcsolat kialakítására mely, erősebb korai kötődést hoz létre.  A sok közös élmény, az irányított foglalkozások, melyek következtében a gyermek figyelmesebb, szófogadóbb, ügyesebb, jobban terelhető, kitartó lesz, reális önbizalom alakul ki, jobb beilleszkedési készség fogja jellemzi.

 Kinek ajánlott?

 • Megkésett pszichomotoros fejlődésű gyermekeknek,
 • —Ügyetlen gyermekeknek,
 • —Felnőtt agysérülteknek,
 • —Egészséges gyermekeknek okosító tornaként,
 • —Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek esetén
 • —Iskolaéretlenség esetén,
 • —Hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív gyerekek esetén,
 • —„rizikó babaként” pl.:koraszülött, ikrek… született gyermekek esetén

 • —Magatartási,beilleszkedési problémák esetén.

 Tanácsadás

—Folyamatosan a szülők rendelkezésére állunk a fejlesztés  időtartama előtt, alatt, és után..

Szeged-Szőregen a

Pindur Tanodában

a Szerb utca 111. szám alatt.

 Minősített tervezett szenzomotoros terapeutáink:

Gyorgyevics Jovánné Csilla,
(iskolaérettség diagnosztika, egyéni TSMT)

Rátai Roberta Réka
(iskolaérettség, diagnosztika, egyéni- és csoportos TSMT)