Sindelar

Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta komplex fejlesztő módszere az idegi eredetű tanulási- és magatartási zavarok befolyásolásának egy lehetséges eszköze.

A Sindelar-Tréningprogram iskolások számára kidolgozott eljárás, amely az általános iskola időtartamában alkalmazható a 2. osztálytól és szervesen kapcsolható az iskolai tanuláshoz.
A Tréningprogram célja a teljesítmény- és a következményes magatartászavart okozó gyengén fejlett megismerési képességek befolyásolása.
A fejlődéslélektani és kognitív (megismerő) pszichológiai elméletekre épülő módszer olyan kognitív fejlesztő terápia, amely funkcionális gyakorlási helyzetekből áll, vagyis a napi feladathelyzetekben szükséges helyzetek begyakorlásából.
A Sindelar-féle koncepció szerint a gyakorlást a “gyökereknél” kell kezdeni, azon a szinten ahol a kognitív képesség még megfelelően működik. A komplexitás és a fokozatos nehezedés elvét követi. A fejlesztés időtartama 8-10 hónap. A gyakorlatokat naponta 10 percen át kell végezni.
A Sindelar -tréningprogram célja az, hogy a kognitív képességzavarokkal küzdő tanulókat sikeresebb teljesítményhez juttassa az általános iskolában.

A Sindelar vizsgálóeljárás: 2 órát vesz igénybe 1-2 szünettel. Az általános iskola 2. osztálytól 8. osztályig alkalmas a gyermekek vizsgálatára. Azok a gyermekek jöhetnek, akik ismerik a betűket. A tréning során 10 naponta új tréninget kap a gyermek, Ezen alkalmakkor találkozom a szülőkkel is. A tréning napi 10 percet vehet igénybe. Ez a maximum időtartam. Heti 7 napból 5 napot kell fejleszteni. A fejlesztési időtartam minimum 8-10 hónap. 

Várjuk hát az iskolásokat!!!