Terápia

Egyéni és csoportos szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával

A magyar statisztikák szerint a gyerekek 8-14%-a szorul rá a korai fejlesztésre, s fokozatosan nő a megkésett pszichomotoros, illetve beszédfejlődéssel, értelmi, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő, felismert autista, valamint a szintén megsegítésre szoruló halmozottan hátrányos szociokultúrális környezetben felnövő gyermekek száma. E gyermekek idegrendszere másképp strukturálódik, s a motoros, pszichés-kognitív, illetve a szociális területen mutatott lemaradásaik, eltérő aktivitásuk hátterében nagyon gyakoriak a kéreg alatti szabályzási funkciók éretlenségei.

Az egyéni TSMT terápiák ugynevezett home tréningek. Eze általában otthon történnek, ahol a szülő-gyermek együtt végzi a terapeuta által írt tornát. Ez javíthat a szülő-gyerek kapcsolaton közös élményeket szereznek, így a gyermek is jobban elfogadhatja alatta és utána a szülői irányítást, iránymutatást. Egy tréninget minimum heti 3 alkalommal, 6-8 héten keresztül végeznek, utána kerül sor a kontroll vizsgálatra. A tornák általában 30-60 perc alatt elvégezhetők, az ideális nagyjából 30-45 perc. Az egyéni tornák alatt a fejlődés mértéke függ a torna minőségétől, rendszerességétől és az alkalmak heti mennyiségétől.

Csoportos szenzomotoros tréning

 • Ez a torna olyan gyakorlatokat használ fel, amely a gyermekek idegrendszerére van hatással, hiszen olyan érzékelési csatornákat ingerel, amely a gyermekek mozgásfejlődése során már meghatározó. Ilyen érzékelési csatorna például a vesztibuláris rendszer, amely az egyensúly, és a testhelyzetek érzékeléséért felelős.
 • A csoportok összetétele általában egy tünetcsoport köré alakul, hogy homogén csoportot tudjanak kialakítani.
 • A foglalkozások 2-6 fős csoportokban történnek.

A gyerekeket úgy válogatják össze a homogén csoportokhoz, hogy előzetes felmérésnek vetik alá őket. A felmérés után, a tünetek alapján tudják kiválogatni a hasonló tünetekkel rendelkező gyermekeket, és tudják kialakítani a homogén csoportokat. 

Fontos megemlíteni a torna tervezett voltát: előre megtervezett, a csoportokra adaptált tornákat végnek a gyermekekkel. A csoportos torna azonban inkább finomhangolásra való, a magasabb szinten lévő gyermekekkel érdemes belevágni, akik csoportban is jól tudnak dolgozni.

A tréning/fejlesztés célja:

 • A tréning során személyre szóló edzésterv feladatait tanítjuk be egyéni foglalkozásokon belül, melyek újrastruktúrálják az idegrendszer szenzoros-integrációs csatornáit, ami a megkésett funkciók normalizációjához vezetnek. A feladatok direkt hatással vannak az egyensúly fejlődésére.
 • A TSMT nemcsak mozgásbeli elmaradás esetén hatékony. A vesztibuláris rendszer kiterjedt agyi kapcsolatai révén indirekt úton hat az aktivitási szintre (alvás-ébrenlét), a magatartásra, a szociális érettségre, a figyelemre, a beszédre, emlékezetre, térbeli tájékozódásra, izomtónus kéreg alatti szabályozására, észlelési csatornákra, szemmozgásokra (fixálás, szem-kéz koordináció, célzó mozgás), egy– és többirányú figyelemre.

Ebből adódóan a TSMT ajánlható

 • minden eltérő vagy megkésett fejlődésmenetet mutató gyermek számára, mert jobb alapokat teremt a kognitív, beszéd- és viselkedésterápiák számára, a részképesség fejlesztéseknek.
 • Egészséges gyermekek esetén okosító tornaként.
 • Jobb szeretetkapcsolat kialakítására mely, erősebb korai kötődést hoz létre. A sok közös élmény, az irányított foglalkozások, melyek következtében a gyermek figyelmesebb, szófogadóbb, ügyesebb, jobban terelhető, kitartó lesz, reális önbizalom alakul ki, jobb beilleszkedési készség fogja jellemzi.

 Kinek ajánlott?

 • Megkésett pszichomotoros fejlődésű gyermekeknek,
 • Ügyetlen gyermekeknek,
 • Egészséges gyermekeknek okosító tornaként,
 • Tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek esetén
 • Iskolaéretlenség esetén,
 • Hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív gyerekek esetén,
 • „Rizikó babaként” pl.: koraszülött, ikrek… született gyermekek esetén
 • Magatartási, beilleszkedési problémák esetén.