Tünetek
Motoros területen jelentkező tünetek 0-3 éves korúaknálPszichés-kognitív területen jelentkező tünetek 0-3 éves korúaknálSzociális területen jelentkező tünetek 0-3 éves korúaknál
tartós táplálkozási, nyelési, szopási nehézségaz észlelési funkciók gyengeségeaz irányíthatóság hiánya, nehézségei
eltérő izomtónusa látási, hallási, tapintási, ízlelési, szaglási, egyensúlyi és az izomérzésből eredő ingerek feldolgozásának, értelmezésének késése, gyengeségeakaratos, öntörvényű viselkedés
megkésett/felgyorsult mozgásfejlődésa konstanciák kialakulásának késése, elmaradása (a doboz akkor is doboz marad, ha más szögből, fénnyel, stb. nézzük)agresszió
a mozgásfejlődés egyes szakaszainak hiánya és/ vagy felcserélődésea figyelem rövidsége, elterelhetősége/letapadásadührohamok
egyensúlyi zavar/gyengeséga kommunikációs igény késése/eltéréseijátszmák
asszimetria a test két féloldalának használata közötta befogadó nyelvi készség késésea kontrollfunkciók gyengesége
a csecsemőkori védekező reflexek, ill. a primitív reflexprofil tartós fennmaradásamegkésett pszichomotoros fejlődés (mozgás, gondolkodás, beszéd, figyelem)
kóros együttmozgások megjelenéseaz ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése
furcsa, sztereotíp (ritmikus, céltalan) mozgások megjelenésea szerepjáték megjelenésének hiánya
a finommotorika sutasága, megjelenésének késésea motiválhatóság eltérései
a szem-kéz koordináció eltéréseiautoagresszió (önmagát bántja)
motoros játékok (pl.: golyók, építőkockák) hiánya, rövidségealvászavarok
a kifejező nyelvi készség késése, artikulációs zavarok (beszédzavar)a szobatisztaság kontrolljának késése
a mozgásutánzás eltérései, késése
az elsődleges és egyoldali dominancia késése, eltérései (keresztezett vagy kevert)

Motoros területen jelentkező tünetek 3-7 éves kor közöttPszichés-kognitív területen jelentkező tünetek 3-7 éves kor közöttSzociális területen jelentkező tünetek 3-7 éves kor között
a mozgáskoordináció gyengeségementális retardáció ()nehezített szabályfelismerés, szabálymegértés, szabályelfogadás
pontatlan mozgás-kivitelezésemlékezeti gyengeséga leválások-kötődések kialakulása dinamikájának eltérései
az új mozgások tanulásának gyengeségeaz egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengeségea segítség elutasítása
a mozgások tempójának lassúságaa belátáson/tapasztalaton alapuló gondolkozás megjelenésének késése, lassúsága, testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás (oldaliság, vagyis, hogy a jobb, vagy a bal oldali kezét, lábát, szemét, fülét használja-e elsődlegesen a gyermek) gyengeségea feladathelyzetekből való kiszállás
erőadagolási problémákdiszlexia-, diszkalkulia-veszélyeztetettség (írás és számolásproblémák)a kontrollfunkciók gyengesége a viselkedésszervezés során
diszpraxia, apraxia (ügyetlenség)gyermekkori szorongáskorlátolt társas kapcsolatok
a grafomotorika éretlensége (rajzolás, színezés)gyermekkori depressziónehéz megnyugtathatóság
akadályozott beszédfejlődésgyermekkori fóbiákkötődési zavar
hiperaktivitása szobatisztaság kontrolljának késéseaz együttműködési készség csökkent/kiszámíthatatlan volta
túlzott passzivitásaz érzelmek felfogásának hiánya
a mozgással kapcsolatos kontrollfunkciók gyengeségeaz érzelmek megosztásának eltérése/hiánya
a primitív reflexprofil fennmaradása az integrációs időn túl
félelem a vízben
a veszélyérzet túlzott vagy csökkent jelenléte
az elsődleges és egyoldali dominancia késése, eltérései (keresztezett vagy kevert)